הנגשת אתרי אינטרנט
נגישות

הצעדים הראשונים בהנגשת אתרי אינטרנט

הנגשת אתרי אינטרנט היא פעולה חשובה על מנת להבטיח שכל אדם, ללא קשר למוגבלויות פיזיות או קוגניטיביות, יוכל להשתמש באתר […]