ChatGPT | פיתוח פלאגין בסיסי לוורדפרס ללא שורת קוד 1

בהדרכה הזאת נראה איך ניתן לפתח פלגאין בסיסי לוורדפרס ללא כתיבת שורה קוד לבד הכל בעזרת chatgpt